User: Password:

中国第24次南极考察越冬队员预选公告


总计 173 楼 共 9 页:当前第 | 全部收起 全部展开 刷新页面 撰写留言
[2006-10-31 11:28:57]收起该帖子
置顶4锁定 202.114.*.* *@*


[2006-11-14 17:24:55]收起该帖子
置顶3精华 zhangyuanguo 61.52.*.* zhangyuanguo688@sina.com
[回复]
[2006-11-14 19:18:21]收起该帖子
polar bear 219.140.*.*

[2006-11-15 11:45:42]收起该帖子
202.99.*.*


[2006-11-01 20:55:01]收起该帖子
置顶3 222.75.*.* zyz54@163.com
[回复]
[2006-11-02 08:44:18]收起该帖子
202.99.*.*


[2006-11-02 11:13:40]收起该帖子
置顶2 221.2.*.* fei0543@163.com
[回复]
[2006-11-02 23:44:10]收起该帖子
推荐 58.19.*.*


[2006-11-01 09:07:27]收起该帖子
置顶2精华 218.98.*.*
[回复]
[2006-11-01 09:11:30]收起该帖子
202.99.*.*

[2006-11-01 09:31:20]收起该帖子
精华 202.114.*.*


附件下载
2stations.gif


[2009-12-28 13:37:38]收起该帖子
  61.189.*.*

[2007-01-09 18:11:41]收起该帖子
 hawkingyuan 59.48.*.* hawkingyuan@yeah.net
领导,现在还能赶上报名吗,我真的很想去呀,可惜知道太迟了.还有补招机会吗?

[2006-12-21 09:36:03]收起该帖子
  221.129.*.* lxx@weilei.com.cn

[2006-12-05 13:54:36]收起该帖子
  218.4.*.* sun_520@sina.com
[回复]
[2006-12-05 17:16:54]收起该帖子
202.114.*.* *@*
确定之后自然会有公告,静候佳音吧


[2006-12-05 13:51:50]收起该帖子
  218.4.*.*

[2006-12-04 11:56:50]收起该帖子
  218.6.*.* huainian_427@163.com
[回复]
[2006-12-08 09:24:20]收起该帖子
202.99.*.* bjxlm@tom.com,xialimin@vip.sina.com
椐我所知:初选通过会在春节前(具体前多久我不清除),因为春节刚过就会去黑龙江冬训;没有通过初选的会得到明确答复(具体形式不详)。


[2006-12-02 23:38:19]收起该帖子
  60.10.*.* luo.yu.peng@126.com

[2006-12-02 21:36:25]收起该帖子
  218.6.*.* huainian_427@163.com

[2006-12-02 20:27:41]收起该帖子
  58.223.*.*

[2006-12-01 09:18:25]收起该帖子
  218.92.*.*

[2006-11-29 09:19:30]收起该帖子
 222.40.*.*
[回复]
[2006-11-29 10:22:42]收起该帖子
202.114.*.* *@*


[2006-11-26 23:48:55]收起该帖子
  218.6.*.* huainian_427@163.com

[2006-11-25 17:28:10]收起该帖子
  122.7.*.* 704474378@qq.com

[2006-11-24 19:44:08]收起该帖子
  219.138.*.* wsjyhc@21cn.com
[回复]
[2006-11-24 20:22:55]收起该帖子
219.138.*.* wsjyhc@21cn.com


附件下载
E656628833C95EB3631FAB5BCFC60282.JPG


[2006-11-24 09:38:01]收起该帖子
  210.45.*.* zj9jy@163.com
[回复]
[2006-11-24 09:54:12]收起该帖子
202.114.*.* *@*总计 173 楼 共 9 页:当前第 | 全部收起 全部展开 刷新页面 撰写留言 | Top
留言请先登录,请自觉遵守互联网行为规范。